ماشین شارژی تهرانی

5156

دوموتور-کمک فنر-لاستیک فوم-رنگ متالیک-درب بازشو-usb-mp3-کنترل بلوتوثی-صندلی چرم
قیمت : 856000 تومان
وزن : 12

5564

دوموتور-کمک فنر-mp3-موزیکال-کلید حرکت اتومات-رقص نور
قیمت : 317000 تومان
وزن : 6

5571

تک موتور-سویچ موتوری-موزیکال-چراغ جلو-
قیمت : 452000 تومان
وزن : 7

5207

دو موتور -کمک فنر-درب بازشو-usb-mp3-دوباتری-صندلی چرم-کنترل بلوتوثی
قیمت : 559000 تومان
وزن : 9

5165

دو موتور-دوباتری-کمک فنر-درب بازشو-usb-mp3-کنترل بلوتوثی-صندلی چرم
قیمت : 559 تومان
وزن : 10

5206

دو موتور -دوباتری-کمک فنر-درب بازشو-usb-mp3-صندلی چرم-کنترل بلوتوثی
قیمت : 449000 تومان
وزن : 10

5204

ماشین شارژی
قیمت : 458000 تومان
وزن : 10

5576

lمدل5576
قیمت : 370000 تومان
وزن : 10

5211

مدل5211
قیمت : 595000 تومان
وزن : 12

5163

مدل5163
قیمت : 560000 تومان
وزن : 13